Olovlig bosättning

Det är inte tillåtet att sätta upp en olovlig bosättning. I Söderhamn kommun har vi ett samarbete med polis och privata markägare för att kunna agera så snabbt som möjligt efter att vi fått en anmälan om en olovlig bosättning. Du kan enkelt anmäla olovliga bosättningar via vår e-tjänst.

Privat mark

Om bosättningen är på privat mark kontaktas markägaren som i sin tur kontaktar polis eller kronofogden.

Anmäl en olovlig bosättning

Om du upptäcker en olovlig bosättning göra en anmälan via E-tjänst.
E-tjänst - anmälan av olovlig bosättning Länk till annan webbplats.

Underlätta med kartbild

Beskriv så gott det går var bosättningen är och hur förhållandena ser ut på platsen. Det är också viktigt att du berättar om du sett barn i anslutning till bosättningen eller sett om någon far illa.

Tips: genom att göra anmälan via E-tjänst kan du skicka en kartbild över platsen och ange ungefärlig vägadress eller koordinater. På så sätt underlättar du för oss att hitta bosättningen.

Senast uppdaterad: 22 juni 2023
Bygga, bo och miljö