Skrot i naturen

Uttjänta och övergivna bilar och andra skrotföremål i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön.

Gott om skrot i naturen

De 350 000 uttjänta och övergivna skrotbilar som i dag finns i bl a skogar, sjöar, bostadsområden och längs vägar runtom i vårt land utgör ett växande miljöproblem.

Mycket skrot blir stående på den egna tomten. Uttjänta lantbruksmaskiner och annat skrot kan ofta vara besvärligt och kostsamt att frakta bort. Därför blir de ofta stående och rostar sönder i diken och hagar, på åkern eller gårdstomten.

En skrotbil innehåller miljöfarliga komponenter som t ex kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är t ex tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Miljöbrott att överge en skrotbil

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är dessutom ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Eftersom 85 procent av skrotbilen går att återvinna innebär det dessutom ett onödigt resursslöseri när den inte tas om hand på rätt sätt.

Tipsa oss om du ser skrot i naturen!

Ser du skrotbilar eller annat i naturen är vi tacksamma om du kontaktar Kundtjänst.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Bygga, bo och miljö