Nedskräpning

Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor. De negativa effekterna av nedskräpning är många; miljö- och hälsomässiga, sociala samt ekonomiska. Skräpiga miljöer kan upplevas som otrevliga och otrygga och städinsatser medför betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år.

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall av olika karaktär där det inte hör hemma. När du har någonting du vill eller är skyldig att göra dig av med räknas det som avfall. Det kan t ex vara: glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall.

Nedskräpning kan påverka växter, djur och människor och kan sprida kemiska ämnen och sjukdomar. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Klagomål

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till den som äger fastigheten i första hand. Om ägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till kommunens kundtjänst.

Anmäl nedskräpning via e-tjänst

Via vår e-tjänst kan du lätt anmäla nedskräpning och/eller olovlig bosättning. Ange gärna plats så tydligt som möjligt.

Till e-tjänst: E-tjänst för klagomål nedskräpning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Bygga, bo och miljö