Hållbar livsstil

Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan.

Koldioxidavtryck och ekologiskt avtryck är två vanliga sätt att mäta hur stora utsläpp och hur stor inverkan på planeten som ditt sätt att leva har.

Koldioxidavtryck

Ett vanligt sätt att räkna hur hållbart vi lever är att mäta konsumtionens koldioxidavtryck. I Sverige är det cirka 8 ton växthusgasutsläpp per person och år. Nästan 1/3 av utsläppen kommer från offentlig konsumtion (till exempel investeringar i byggnader, maskiner m.m.). Övriga 2/3 kommer från din egen konsumtion, det vill säga det som hushållen står för, och kan delas in i tre stora områden: livsmedel, transporter och övrigt. För att leva hållbart och klara Parisavtalet behöver utsläppen vara cirka 1 ton per person och år globalt.
Koldioxidavtryck (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ekologiskt fotavtryck

Ett annat sätt är att mäta hur mycket resurser en person förbrukar är att titta på det ekologiska fotavtrycket. Det mäter den yta som behövs för att försörja en människa eller ett land. Om alla levde som vi gör i Sverige så skulle världens befolkning behöva fyra jordklot.
Testa ditt ekologiska fotavtryck (wwf.se - Världsnatursfonden) Länk till annan webbplats.

Hur stora växthusgasutsläpp orsakar din livsstil?

Genom att svara på frågor om ditt boende, resande, dina matvanor och din shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.
Testa din klimatpåverkan Länk till annan webbplats.

Minska matsvinnet

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt. I Sverige står maten för ca 25 procent av hushållens klimatpåverkan, samtidigt finns det stora vinster för både hälsa och miljö med att undvika och minska matsvinn.

Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken. Det motsvarar utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar.

Genom att minska ditt matsvinn undviker du att slänga pengar i sophinken och minskar belastningen på miljön som uppkommer när maten producerats, förpackats, transporterats, kylts. Alla dessa steg innebär energiåtgång så den positiva klimateffekten blir stor när man minskar sitt matsvinn.
Tips för minskat ditt matsvinn (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.
Matsvinn och förluster vid livsmedelsproduktion (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.
Matavfall och matsvinn (www.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Spara pengar

Om du minskar mängden mat som du kastar, så tjänar både miljön och du på det. Genomsnittligt beräknas ett hushåll kunna spara 3 000 - 6 000 kronor per år genom att minska mängden mat som kastas.

Fynda varor med kort datum

Många butiker underlättar möjligheten att köpa varor med kort datum till ett lägre pris. Titta efter varor redan idag – du gör en bra insats!

Mat blir inte farlig efter bäst-före-datum

Mat blir inte farlig efter bäst före-datum om den har förvarats rätt. Ett enkelt sätt att minska svinnet är därför att först titta, lukta och smaka på maten. Våga lita på dina sinnen – om maten verkar okej går den bra att äta!
Vad betyder datummärkningen? (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Sortera det som måste kastas

Det går inte att undvika matavfall helt, så sortera ut matavfallet och låt det gå till biogas och biogödsel.
Matavfall - Söderhamn NÄRA (soderhamnnara.se) Länk till annan webbplats.

Handla lokalt

Genom att gynna handlarna i Söderhamn sparar du på bränsle och gör miljön en tjänst. Att ta bilen till annan ort för att handla kostar både pengar och skadar miljön. Stora utsläpp blir följden av bilåkande till och från shopping.

Välj Krav-märkt och ekologiskt

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad och bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa samt till bättre arbetsvillkor. www.krav.se Länk till annan webbplats.

Ett livsmedel med ekologisk märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser. I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel eller syntetiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Ekologisk mat - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Välj giftfritt

Välj giftfritt när du handlar. När du ska köpa en kemisk produkt är det viktigt att fundera på om du verkligen behöver produkten och vilket alternativ som är minst farligt.
Kemikalier i hushållet och vardagen

Välj miljömärkt

Miljömärkningar ska hjälpa dig att hitta varor eller tjänster som tar hänsyn till miljön. Det finns många olika märkningar och det kan vara svårt att veta vad de står för. I Märkningsguiden finns en översikt över vanliga märkningar. Märkningsguiden - Hallå konsument! Länk till annan webbplats.

Köp begagnat

Genom att köpa begagnat och sälja det du inte längre behöver sparas en mängd råvaror och energi. Dessutom sparar du pengar.

Låna istället för att köpa

Kika in på Fritidsbanken. Här kan du låna sportutrustning en begränsad tid.
OBS! Öppnar under 2022.


Onödiga förpackningar

Välj en produkt med så lite onödig förpackning som möjligt.

Det mesta av det avfall du sorterar kan bli material till nya produkter eller energi. Det sparar energi, miljö och råvaror. Återvinn dina tomma förpackningar och lämna bort dina gamla kläder och prylar, så får de nytt liv. Det du inte längre vill ha kvar kan vara användbart för någon annan.

Läs mer om hur du ska sortera ditt avfall - och hur du ska tänka för att minska ditt avfall

Du behöver inte åka långt för att hitta saker att göra. Gör en utflykt på hemmaplan istället. I och runt Söderhamn finns massor att uppleva, en hel del mer eller mindre gratis.
Visit Söderhamn Länk till annan webbplats.

Gå och cykla

Dina vardagsresor påverkar miljön. Välj ett klimatsmart sätt att ta dig fram på – cykla, gå eller åk kollektivt. Att gå och cykla är den bästa resan. Miljöpåverkan är låg och du får frisk luft och motion.

Kollektivtrafik

Vid längre resor - välj buss eller tåg stället för egen bil eller flyg där det är möjligt.

I Söderhamn har alla barn och ungdomar som går i skolan kostnadsfritt busskort.


Tvätta båten

Att måla båtbotten med miljöfarlig färg för att hindra påväxt av havstulpan är förödande. Tyvärr är i stort sett alla båtbottenfärger giftiga för miljön och vattenlevande organismer.
I en båtbottentvätt kan du hålla båtbotten ren utan negativ påverkan på havsmiljön. Med båtbottentvätten behöver du inte bottenmåla på våren, du slipper manuell rengöring på sommaren och hösttvätt på spolplatta.
Båttvätt
Miljöfarlig båtbottenfärg

Tömning båttoalett

2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Toalettavfall i havet kan ge upphov till hygieniska- och miljömässiga problem, som försämrad badvattenkvalité, risk för smittspridning, övergödning och ökad algblomning. I Söderhamns kommun finns 4 st latrintömningsanläggningar.

Uppvärmning

Att välja uppvärmning är inte så enkelt då det finns många faktorer att ta hänsyn till. Några saker som påverkar är vilken typ av hus man har, planlösning och isolering. Om du vill ha råd om vilken lösning som passar dig bäst kan du kontaktat kommunens energi- och klimatrådgivare. Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Belysning

Byt ut vanliga glödlampor mot LED-lampor. Lågenergilampor är fortsatt ett energisnålt alternativ men för miljön är de sämre då de innehåller en liten mängd kvicksilver. Välj istället LED-lampan som är bäst både ur ett energi- och miljöperspektiv.

Kyl och frys

Ett nytt kyl- och frysskåp använder ca 1 kWh per dygn året om. Ett kyl- och frysskåp som är 15 år gammalt kan använda dubbelt så mycket. Givetvis beror energiförbrukningen på skåpets ålder och storlek, men även placering. Står skåpet varmt drar det mer ström.

Välj produkter med energimäkning

När du köpa ny dammsugare, tv, kyl, tvättmaskin eller värmepump? Då hjälper energimärkningen dig att välja energismart. Märkningen finns bland annat på de flesta vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck.

Tvätta bilen

När du tvättar din bil, gör det i en “gör-det-själv-hall” eller i en miljögodkänd automatisk biltvätt. De har egna reningsanläggningar som tar bort föroreningarna som oljerester och lösningsmedel.

Senast uppdaterad: 2 september 2022
Bygga, bo och miljö