Synpunkter till sektor barn och lärande

Vi inom sektor barn och lärande vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm, klagomål eller förslag till förbättringar. Du som vårdnadshavare eller elev tar i första hand kontakt med den berörda verksamhetens personal. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du ansvarig rektor. Du kan också välja att lämna synpunkter och klagomål gällande skola och barnomsorg via blankett eller e-tjänst.

Dina synpunkter är viktiga för oss, tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter. I de fall du önskar svar behöver vi ditt namn och din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Inom tre arbetsdagar kommer du att få en bekräftelse från sektor barn och lärande att handlingen inkommit, du får även ett ärendenummer. Inom tio arbetsdagar kommer du att få svar från ansvarig handläggare av ärendet.

Dina synpunkter och klagomål skickas in via formuläret här nedan för registrering i synpunktshanteringen och diariet. Därefter kommer ärendet att fördelas till respektive berörd chef för vidare åtgärd. Under handläggningstiden ger ansvarig handläggare återkoppling till synpunktsinlämnaren. När ärendet är klart avslutas det. Statistik kommer att föras i en sammanställning av alla sektorns synpunkter och klagomål för att sedan redovisas för barn- och lärandenämnden. Den samlade kunskapen ger nämnd och sektorsledning viktig information om vilka förbättringsområden som ska prioriteras.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023