Teknikverkstan – teknik i skolan

En legorobot med ögon, hjul bak och skidor fram.

Med Teknikverkstan vill vi väcka intresse för teknik i samhället, med fokus på barn och ungdomar, som ett komplement till undervisningen i skolan. Teknikverstan hittas på Verkstäderna i centrala Söderhamn och gör också besök i skolverksamheten. Välkommen!

Varför behövs Teknikverkstan?

Eftersom teknik har en betydande påverkan på samhället, både i vardags- och arbetsliv och eftersom många av dagens samhällsfrågor har inslag av teknik, så är till exempel dessa kunskaper betydelsefulla för dagens ungdomar.

Till exempel för:

Problemlösningsförmåga och innovation

Genom att främja kreativitet och problemlösningsförmåga uppmuntrar teknikundervisningen eleverna att tänka innovativt och hitta lösningar på verkliga problem.

Kreativitet och skapande

Teknik handlar inte bara om att kunna använda tekniska lösningar, utan även om att se behov och skapa egna lösningar. Att tillämpa teknisk kunskap i praktiska projekt och övningar är viktigt för att eleverna ska kunna omsätta teori till praktik. Det kan inkludera att bygga, skapa, programmera eller designa.

Digital kompetens

För att vara en aktiv medborgare i dagens samhälle ställer det högre krav på digital komptenens, att ungdomar kan använda navigera för på uppgiften ändamålsenliga applikationer och på ett säkert sätt.

Framtidsinriktad kompetens

Teknik är en integrerad del av våra liv och arbetsplatser. Att förstå teknikens grundläggande principer och hur man använder den ger eleverna en fördel när de navigerar i en alltmer teknikbaserad värld. Teknikrelaterade yrken blir alltmer efterfrågade. Att introducera teknikundervisning tidigt kan inspirera elever att utforska teknikrelaterade karriärvägar och ge dem de färdigheter som behövs för dessa yrken.

Läs mer: Teknikverkstan - med Adam i nya lokaler

Vår verksamhet

 • Erbjuda skolklasser att besöka teknikverkstan
 • För ungdomarna på Verkstäderna
 • Lovaktiviteter

Vad erbjuder Teknikverkstan

Programmering

 • Microbit
 • Olika typer av lego beroende på ålder
 • Sphero
 • Scratch
 • Makey Makey
 • Edison

Konstruktioner

 • Mekanik
 • Pneumatik
 • Elektronik
 • Konstruera tekniska lösningar t.ex. broar

Användning av digitala verktyg

 • Green Screen
 • Appar i undervisningen

Använda våra två 3D-skrivare

 • Skapa 3D-modeller
 • Skriva ut sina modeller

Kontakt Teknikverkstan

Adam Lundquist
Teknikpedagog, Söderhamns kommun
Teknikverkstan. Verkstäderna
Telefon: 0270–755 12, 072 2497476
E-post:adam.lundquist@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 26 februari 2024