Miljömål och styrdokument

Söderhamns kommun jobbar på många olika sätt för att bli en hållbar och klimatsmart kommun. Förutom de beslut vi tar lokalt här i Söderhamn måste en kommun förhålla sig till globala överenskommelser mellan världens alla länder, nationella lagar och regionala samarbeten.

Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning.
Länsstyrelsen har i samverkan med länets kommuner tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpassning.
Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Gävleborg och Söderhamns kommunlänk till annan webbplats

Region Gävleborg har tagit fram förslag på Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 2020 – 2030. Den visar hur Gävleborg ska utvecklas framåt. Grunden är Agenda 2030 som bryts ned till lokal nivå.
Regional utvecklingsstrategilänk till annan webbplats

Lokala miljömål

Kommunen har som mål att vara en ”Klimatneutral kommun” år 2040 - här är några beslut och styrdokument som hjälper oss på vägen att bli en mer hållbar kommun.

Söderhamn en ekokommun

Söderhamns kommun är medlem i Sveriges Ekokommunerlänk till annan webbplats - en samarbetsorganisation där kommuner och regioner arbetar strategiskt och systematiskt för hållbar utveckling. Föreningen ska främja utvecklingen av ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för Sveriges ekokommuners verksamhet:

 • Minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som tungmetaller och olja
 • Minska belastningen på naturen från produktion och konsumtion
 • Inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa
 • Skapa ett samhälle så att alla människor kan tillgodose sina behov

Styrdokument och fokusområden

 • Översiktsplan
  Översiktsplan från 2020 är ett riktigt bra verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Den nya översiktsplanen för Söderhamn blickar mot år 2040. Med ett så långt tidsperspektiv är det möjligt att skapa beredskap för förändringar i vår omvärld. Det ger tid till att påbörja systemförändringar som kräver nya sätt att tänka och agera, exempelvis hur vi transporterar oss, brukar vår mark eller hur vi producerar och konsumerar energi.
  I planen finns fem delstrategier:
  • En levande landsbygd med starka kommundelscentrum.
  • En skärgårdsnära småstad med en levande stadskärna.
  • En självklar del av regionen.
  • En grön infrastruktur med stora gröna och blå värden.
  • Cirkulär ekonomi och hållbara tekniska försörjningssystem.
 • Kretsloppsplan
  Söderhamns kommun i samarbete med länets övriga kommuner tagit fram en kretsloppsplan för 2021–2025. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan och genom namnbytet vill man sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera invånarnas avfall.
 • Fokusområden
  Kommunfullmäktige har fattat beslutat om tre fokusområden som berättar vilka områden som organisationen särskilt ska prioritera under perioden 2020–2023. Samtliga fokusområden har kopplingar till Agenda 2030
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn