Agenda 2030

Globala målen, Agenda 2030

Syftet med målen i Agenda 2030 är att människor världen över ska kunna enas kring en definition av hållbar utveckling med hjälp av mål och delmål och på sikt kunna mäta hur arbetet fortgår. Eftersom målen är antagna av länder med varierande förutsättningar, är delmålen specifikt anpassade för respektive lands unika förutsättningar. I Sverige finns till exempel inte utsträckta problem med extrem fattigdom, även om många människor lever på otillräckliga resurser.

Hållbarhetsmålen illustreras ibland som en tårta

Det understa lagret, basen, är ekologisk hållbarhet. Vår planet sätter ramarna och den ekologiska hållbarheten är avgörande för allt liv. Högre upp bland tårtlagren kommer de sociala målen och längst upp de ekonomiska målen.

Agenda 2030

Illustration: Jerker Lokrantz/Azote. Källa: Azote Images for Stockholm Resilience Centre. Illustrationen är baserad på Stockholm Resilience Centres ikonbild ”The wedding cake” utvecklad av Carl Folke et al.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn