Agenda 2030

Globala målen, Agenda 2030

Syftet med målen i Agenda 2030 är att människor världen över ska kunna enas kring en definition av hållbar utveckling med hjälp av mål och delmål och på sikt kunna mäta hur arbetet fortgår. Eftersom målen är antagna av länder med varierande förutsättningar, är delmålen specifikt anpassade för respektive lands unika förutsättningar. I Sverige finns till exempel inte utsträckta problem med extrem fattigdom, även om många människor lever på otillräckliga resurser.

Hållbarhetsmålen illustreras ibland som en tårta

Det understa lagret, basen, är ekologisk hållbarhet. Vår planet sätter ramarna och den ekologiska hållbarheten är avgörande för allt liv. Högre upp bland tårtlagren kommer de sociala målen och längst upp de ekonomiska målen.

Agenda 2030

Illustration: Jerker Lokrantz/Azote. Källa: Azote Images for Stockholm Resilience Centre. Illustrationen är baserad på Stockholm Resilience Centres ikonbild ”The wedding cake” utvecklad av Carl Folke et al.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Kommun och politik