Exempel på hållbarhet i verksamheterna

Det finns många konkreta exempel på hur kommunens verksamheter lever efter miljömål och styrdokument. Här är några exempel.

Söderhamns kommun är en aktör i Miljöforum Gävleborg med syfte att utveckla ett hållbart Gävleborg i linje med Agenda 2030. Alla offentliga organisationer i Gävleborg delar samma nationella och regionala målsättningar inom miljöområdet och därför arbetar vi tillsammans för att skapa engagemang och handlingskraft.

Miljöforum är en samverkansgrupp för tjänstemän med representanter från alla kommuner i länet, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Högskolan i Gävle. Samverkansgruppen bedriver ett övergripande utvecklingsarbete och tillsätter arbetsgrupper som har bestämda uppgifter att utföra med avgränsade syften och mål. Arbetsgrupperna är öppna för alla som vill bidra till att Gävleborg blir mer hållbart.

https://www.miljoforumgavleborg.se/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Kommun och politik