Ekonomisk hållbarhet

Julia Ekstrand, undersköäterska.

Ekonomi och de ekonomiska aspekterna av hållbarhet är inte något mål i sig utan bör betraktas som det moderna samhällets hittills bäst utvecklade medel för att värdera potentiella vinster, kostnader och nyttor av ekologiska system. Ekonomisk hållbar utveckling medför inte negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

På regional nivå omfattar den regionala utvecklingsstrategin (RUS) lång-siktig ekonomisk hållbarhet. Strategin ska vara vägledande för allt regionalt utvecklingsarbete i länet. I Gävleborg är det regionala utvecklingsarbetet definierat som det långsiktiga, strukturförändrande arbete som bidrar till hållbar regional utveckling och tillväxt. Arbetet ska leda till måluppfyllelse av politikområdet regional utveckling och tillväxt. Arbetet innebär samordning och samhandling mellan flera olika aktörer, där ingen kan bestämma över de andra. Strategin ligger till grund för Söderhamns näringslivspolitiska arbete.

Söderhamns kommun har inget styrdokument om ekonomisk hållbarhet men kommunen arbetar med långtidsprognoser som ligger till grund för för den ekonomiska styrningen.

Senast uppdaterad: 14 maj 2021
Kommun och politik