Pensionärsråd

Det kommunala pensionärsrådet är rådgivande till kommunal verksamhet och finns till för att bevaka medborgarnas intressen. Ledamöterna i rådet nomineras av nämnder, styrelser, intresseorganisationer, med flera. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som de kommunala politikerna.

Senast uppdaterad: 22 januari 2024
Kommun och politik