Vård- och omsorgsboende

Våra vård- och omsorgsboenden är anpassade för dig som har större behov av tillsyn, omsorg och vård än du kan få tillgodosett hemma. Boenden kallas ibland särskilt boende eller äldreboende.

Du kan få bostad i vård- och omsorgsboende beviljad genom behovsprövning av en biståndshandläggare. Kontakta kommunens kundtjänst: 0270-750 00.

På alla boenden finns medarbetare utbildade inom omvårdnad, som kan ge praktisk hjälp och tillsyn under hela dygnet.

Det finns även sjuksköterskor dagtid och tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Primärvården ansvarar för läkarinsatser, ofta besöker läkare ett boende en viss veckodag.

Alla lägenheter är utrustade med telefonjack, TV-antennuttag, trygghetslarm och säng. I övrigt inreder du själv din lägenhet. I anslutning till lägenheten finns gemensamhetsutrymmen.

Lägenhetsskisser hittar du på sidorna för respektive boende.

Alla som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra och avgift för grundservice och omvårdnad, förbrukningsmaterial och hygienpaket.
De allra flesta boende tecknar ett matabonnemang, för alla måltider. Om du önskar kan du själv, eller anhörig/närstående, laga dina måltider i lägenhetens kök.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
Avgift 2 575 kr/mån.

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 3 800 kr/mån.

Förbrukningsmaterial ingår inte i maxtaxan.
Avgift 60 kr/mån.

Hygienpaket ingår inte i maxtaxan.
Avgift 145 kr/mån.

Söderhamns kommun har under hela tiden följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer i vård- och omsorgsboenden. Våra kunniga medarbetare följer basala hygienrutiner och håller avstånd när det är möjligt vid omvårdnad och stannar hemma vid minsta symtom.

Digitala mötesplatser

Det finns också sedan tidigare möjlighet till att ordna möten digitalt. Hör av dig till respektive boende om du har funderingar kring hur digitala möten kan ske med din närstående.

Om du har frågor, välkommen att kontakta enhetschefen på det boende det gäller.

Senast uppdaterad: 21 april 2024
Omsorg och stöd