Frågeställning och svarsalternativ

I samband med val till EU-parlamentet den 9 juni 2024 genomförs en folkomröstning i Söderhamns kommun.

Folkomröstningens frågeställning och svarsalternativ

Folkomröstningens frågeställning är:
Ska Söderhamns kommun tillåta etablering av vindkraft i kommunens inre vatten samt territorialhav?

Svarsalternativ:

  • JA — tillåt etablering av vindkraft.
  • NEJ — all ny etablering ska stoppas, därtill att kommunfullmäktige begär hos domstolen att få den tillstyrkan man gjorde gällande Storgrundet 2010 återkallad, tillika att beslutet 2022-12-19 om Storgrundet upphävs och ändras till ett nej.
  • Avstår

Varför erbjuder vi svarsalternativet "Avstår"?
Ingen kan tvingas att ha en åsikt. För att uppmuntra dig som inte har en åsikt att rösta i alla fall, finns svarsalternativet "Avstår", vilket är en så kallad blank röst.
Blanka och felaktiga röster (ogiltiga) räknas med för att se hur många som deltog i folkomröstningen.

Vad menas med "kommunens inre vatten"?

Enligt 2 § lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner defineras inre vatten som "vattenområden på land och i havet innanför baslinjen".

Vattenområden på land innebär alla sjöar och vattendrag.
Baslinjen motsvarar kustlinjen vid skärgårdens yttersta skär, vid lågvatten.

Vad menas med Söderhamns kommuns territorialhav?

Territorialhavet sträcker sig, med vissa begränsningar, tolv nautiska mil utanför baslinjen.
Tolv nautiska mil motsvarar 22,2 kilometer.

Kommunens inre vatten och territorialhav utgör tillsammans kommunens hela sjöterritorium och omfattar alltså alla de vattenområden som ligger inom kommunens gränser.

Illustration över vilket område folkomröstningen gäller

Sammanfattningsvis gäller folkomröstningen kommunens hela sjöterritorium och omfattar alla de vattenområden som ligger inom kommunens gränser, se illustration nedan.

Kartbild över hela Söderhamns kommun terrirorium.Förstora bilden

Kommunens inre vatten och territorialhav utgör tillsammans kommunens hela sjöterritorium.

Senast uppdaterad: 9 maj 2024
Kommun och politik