Bakgrund till folkomröstning 2024

Ett folkinitiativ har lett till folkomröstningen.

Ett så kallat folkinitiativ med begäran om folkomröstning angående vindkraftsetableringar har inkommit till kommunen.

Begreppet "folkinitiativ" beskrivs i kommunallagen och innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag.

  • I april 2023 inkom ett folkinitiativ med begäran om en kommunal folkomröstning angående vindkraftsetableringar i kommunens inre vatten samt territorialhav.
  • Kommunfullmäktige har därefter beslutat att lokal folkomröstning ska hållas i samband med val till EU-parlamentet den 9 juni 2024.
Senast uppdaterad: 15 april 2024
Kommun och politik