ک‍تابخانه شهر

همگی به ‍‍کتابخانه خوش امدید. شما میتوانید ‍کتاب برای خواندن از‍کتابخانه بطور امانت در یافت نمایید. کتابها ومجلات برای خواندن به زبانهای مختلف موجود است.

شما میتوانید کامپیوتر، فلم وسی دی های موسیقی را نیز بطور امانت ازکتابخانه دریافت ‍نمایید. همچنین میتوانید ‍کتاب های را برای تمرین زبان سویدنی را از ‍کتابخانه بطور امانت دریافت کنید.

کتابهای های لیسانس موتر وانی وفرهنگ لغات ودکشینری به زبان ساده سویدنی موجود است.

شما میتوانید یک اطاق برای مطالعه در کتابحانه رزو نمایید. پرسونل که در میز اطلاعات حضور دارند شما را کمک خواهد کرد. این کمک رایگان خواهد بود. در کتابخانه یک تابلو اعلانات آویزان است درین تابلو میتوانید بخوانید که در شهر سودیر همن چه اتفاقاتی خواهد افتاد مثلا تئاتر، یااجرای موسیقی.

ما در کتابخانه همه روزه مراجعین زیاد داریم. اکثرا خواستار کمک هستند. متاسفانه مابرای کسانیکه فرم ثبت نام برای اداره مهاجرت خانه پری میکنند مانند درخواست های هزینه های زندگی کمک نمی توانیم.