هزینه نگهدارری کودک درکودکستان

هزینه مهدکودک متفاوت بوده، به عائدات ماهانه خانواده بستگی دارد.

بنابراین، فرد برای هرکودک که شامل مهدکودک، کلاس آمادگی یا نگهداری دروقت(fritidshem) آزاد میشود باید اطلاعات در باره عواید ماهیانه خودرابرای شهرداری ارسال نماید.

اگر سطح درامد ماهانه شما تغییر میکند هم باید برای شهرداری اطلاع دهید.