Bra inomhusmiljö

När du bor i lägenhet eller bostadsrättsförening är det viktigt att ha kännedom om vad du ansvarar för när det gäller inomhusmiljön och vilka skyldigheter din fastighetsägare/bostadsrättsförening har. För att kontrollera hur ansvarsförhållandet ser ut kan du läsa de avtal och regler, som finns mellan dig och din fastighetsägare/bostadsrättsförening.

Vi lever större delen av våra liv inomhus. Många av oss tillbringar så mycket som 90-95 procent av vår tid inomhus. Det ställer krav på en bra inomhusmiljö. Det finns mycket som kan förbättras, nära 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som relaterar till miljön inomhus.

Har du problem i din lägenhet med fukt, mögel, dålig lukt, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp kan du anmäla problemet till kommunens bygg- och miljöförvaltning. Vi handlägger din anmälan och gör en bedömning om det föreligger olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken eller inte. I de fall olägenhet för människors hälsa kan bedömas vara fallet, ställer vi krav på fastighetsägaren att göra problemlösande åtgärder.

Grundregeln är att luft tas in (tilluft) i "rena" rum, det vill säga sovrum och vardagsrum. Luften går ut (frånluft) genom ventiler i "smutsiga" rum, det vill säga badrum och kök. Tekniken för att skapa ventilation varierar från självdragsventiler till fläktstyrd frånluftsventilation eller fläktstyrd till- och frånluftsventilation.

 • Se till att tilluft- och frånluftsventiler är öppna och rena, så att ventilationen kan fungera som den ska.
 • Undersök var luften kommer in i bostaden, finns det exempelvis tilluftsventiler. Kontrollera med ett papper att luften går ut genom ventilen i köket och badrummet. Fäster pappret på ventilen så finns det en luftström ut från lägenheten.
 • Vädra hellre ordentligt en kort stund (ordna korsdrag) än ha ett fönster på glänt en hel dag. Du får efektivare vädring och sparar samtidigt energi.
 • Checka regelbundet att köksfläktens filter är rengjorda.
 • Om du bor i lägenhet kan du undersöka med din fastighetsägare om hur ventilationen fungerar och ska skötas. Fastighetsägaren har ett ansvar att se till att ventilationen kontrolleras med bestämda intervall. Du kan även ta reda på om fastighetsägaren har gjort den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som görs av en sakkunnig besiktningsman. Fastighetsägaren ska anslå intyget från OVK på väl synlig plats i byggnaden.

Indikatorer på fuktskador kan bland annat vara synligt mögel och/eller mögellukt, fuktfläckar eller missfärgningar. Skadorna är dock inta alltid synliga.

 • Torka bort vatten från golv och väggar samt vädra och ventilera ut fukten efter bad eller dusch.
 • Torka helst inte tvätt inne i badrummet eftersom ventilationen många gånger inte är byggd för att klara av så mycket fuktig luft.
 • Se till att väggbeklädnad och golvbeläggning är helt i badrum. Gör inte hål i vägg eller golv i badrum.
 • Kontakta din fastighetsägare omgående om du ser tecken på fukt eller mögel i lägenheten. Gör en felanmälan direkt också om krana droppar, toalettstolar står och rinner eller rör läcker. Läckor kan ställa till skador både i din och andras lägenheter. En kran som droppar dygnet runt kan innebära att över 100 liter rent vatten rinner ut på en vecka. Ör det varmvatten som rinner ut kostar det dessutom energi.

Det finns rekomendationer på att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Temperaturen bör aldrig vara lägre än 18 grader, och inte varmare än 26 grader. Golvtemperaturen bör aldrig vara lägre än 16 grader.

 • Om du vill ha hjälp att se till att du har bra temperatur i lägenheten behöver det först utredas hur varmt du har det i lägenheten. Kontakta din fastighetsägare.
 • Se till att elementens termostater är frilagda. Ge värmen möjlihet att cirkulera.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. När vi andas följer radonet med luften in i luftrör och lungor. Där sönderfaller radonet och ger skadlig strålning som kan orsaka lungcanser. I Söderhamns kommun är det vanligast med markradon ​som genom otätheter kan komma in i husen, men även byggnadsmaterial som är gjorda av radonhaltigt material (exempelvis blåbetong) och radonhaltigt grundvatten kan ge ökade halter av radongas inomhus.

 • Se till att tilluft- och frånluftsventiler är öppna och rena, så att ventilationen kan fungera som den ska.
 • Kontrollera med din fastighetsägare om han gjort radonmätningar i den fastighet där du bor och vad de visar för värden.

Legionellabakterien är en otrevlig bakterie som kan ge symtom liknande lunginflammation. För att minimera risken för legionella i varmvatteninstallationer ska din fastighetsägare bland annat se till att tappvattnet överstiger 50 grader på utgående varmvatten, returvatten och vid tappställen.

 • Om det finns någon vatteninstallation i din lägenhet som du inte använder så mycket eller inte alls, bör du tappa ur lite varmvatten ibland,​ för att det inte ska bli stillaståendevatten med möjlighet för legionella att tillväxa.

Buller

Många störs av buller. Ljud som övergår till att vara buller, oönskat ljud. Det finns riktvärden för buller från Folkhälsomyndigheten för vad som kan anses som olägenhet för människors hälsa.

 • Undersök med din fastighetsägare, vad denne kan göra åt bullret.
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Bygga, bo och miljö