Obligatorisk ventilationskontroll

I de flesta byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med vissa ventilationssystem, ska en obligatorisk funktionskontroll av ventilation (OVK) göras regelbundet. Det är byggnadens ägare som har ansvar för att en OVK-kontroll utförs.

En OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig. Kontrollanten utfärdar ett intyg med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och när nästa besiktning måste göras. Ägaren till byggnaden ska sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden, lämpligtvis i huvudentrén eller respektive trapphus.

Det är inte alla byggnader som omfattas av kravet på återkommande obligatorisk ventilationskontroll.

Lista - Här ser du vilka byggnader som kräver återkommande besiktning. Pdf, 17.1 kB.

Kommunens ansvar

Om en ägare till en byggnad inte gör OVK i enlighet med intervallet kan kommunen förelägga ägaren att genomföra denna. Om ett protokoll ifrån en besiktning visar att det finns brister i ventilationen så kan kommunen även förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Läs mer om ventilation och obligatorisk ventilationskontroll på Boverket. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023
Bygga, bo och miljö