Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett smart och miljövänligt alternativ när man ska värma upp bostäder, lokaler, skolor mm.

Som namnet antyder kommer fjärrvärmen från någonstans i fjärran. Istället för att varje hus har sin egen panna levereras fjärrvärmen från en central anläggning som med avancerade metoder kan drivas med många olika bränslen vilket både hushållen och miljön tjänar på. Man brukar säga att fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd.

Fjärrvärmen har vuxit stadigt genom åren och svarar idag för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet. Med dagens klimatproblem har fjärrvärmen mycket goda förutsättningar att expandera ytterligare

Vart finns fjärrvärmen i Söderhamn?

I dagsläget har du tillgång till fjärrvärme om du bor i Söderhamn, Ljusne och Söderala, och levereras av Söderhamn NÄRA.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Bygga, bo och miljö