Pelletseldning

Pellets är ett bra alternativ ur miljösynpunkt eftersom det är ett förnybart biobränsle och bidrar inte till växthuseffekten

Pelletseldning ger låga energikostnader och är bra ur miljösynpunkt. Pelletsbrännaren eller pelletskaminen sköter eldningen med automatik vilket gör pellets till ett intressant alternativ både för hus med vattenburen värme och för hus med direktverkande elvärme.

Elenergi kostar ungefär 130 öre/kWh (April 2017) och energi från en pelletspanna kostar drygt 65 öre/kWh med 80 procents pannverkningsgrad. Priset för pellets varierar beroende på hur mycket man köper och hur pelletsen är förpackad, i säck eller lösvikt.

Senast uppdaterad: 6 december 2018
Bygga, bo och miljö