Solfångare

Redan i mars kan solvärmen börja förse våra bostäder med varmvatten, från maj till september kan solen helt svara för varmvattenförsörjningen.

Ett vanligt villatak tar emot fem gånger mer energi än husets totala energiförbrukning under ett år. Med 5-10 kvadratmeter solfångare kan ett hushåll klara minst hälften av det årliga tappvarmvattenbehovet plus en liten del av uppvärmningsbehovet.

En solvärmeanläggning består av:

· solfångare som omvandlar solens strålar till värme.
· rörledningar som transporterar den infångade värmen.
· ackumulatortank där värmen lagras.
· värmeväxlare
· pump och reglercentral.

En rad faktorer påverkar kostnaden för en solfångaranläggning. Varje hus kräver en egen lösning med hänsyn till takets lutning, husets orientering i förhållande till söder, befintligt värmesystem och en rad andra faktorer. Hur lönsam solvärmen blir på sikt beror på hur räntor och priset på annan energi utvecklas i framtiden. En solvärmeanläggning är mycket enkel att sköta. När systemet väl har installerats styrs det av en reglercentral och fungerar helt automatiskt.

Senast uppdaterad: 6 december 2018
Bygga, bo och miljö