Program för Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Hälsobesök erbjuds enligt skollagen och är utformade enligt Socialstyrelsens vägledning.

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare, som erbjuds att delta
 • Överlämning/överföring av journal från barnhälsovården och upprättande av journal
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel

Årskurs 2

 • Undersökning av längd och vikt
 • Samtal
 • Vaccination påfyllnadsdos mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Årskurs 5

 • Vaccination HPV (humant papillomvirus), dos 1 höstterminen och dos 2 vårterminen.

Årskurs 7

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Årskurs 8

 • Vaccination påfyllnadsdos stelkramp, difteri, kikhosta.

Årskurs 1, gymnasiet

 • Hälsouppgift från elev
 • Hälsosamtal
 • Undersökning av längd och vikt
 • Årskurs 1-3 gymnasiet, riktade undersökningar utifrån specifika frågeställningar eller gymnasieprogram.
Senast uppdaterad: 19 februari 2024