Barn med allergi

Eleverna tar för sig av buffén i matsalen.

Har ditt barn födoämnesallergi finns möjlighet till annan kost som är anpassad till barnets behov. Förskolan informerar mer om detta om behov finns.

Har ditt barn annan allergi görs en individuell lösning för barnet. Någon specifik allergisanerad förskola finns inte i kommunen.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022