Avsändare

Kommunens logotyp mot turkos bottenfärg.

Alltid när kommunen kommunicerar, ensamt eller tillsammans med andra, ska det tydligt framgå att Söderhamns kommun är avsändare.

För att vara tydliga, tillgängliga, trovärdiga och stärka vårt varumärke berättar vi alltid att vi är Söderhamns kommun. När det behövs lyfter vi fram och profilerar det unika i våra verksamheter, men alltid som en del av Söderhamns kommun.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022
Kommun och politik