Tonalitet och bildmanér

Exempelbilder från verksamheter och personal.

Tonen i vår kommunikation påverkar hur vi uppfattas. Söderhamns kommun ska alltid agera trovärdigt. Vi ska kommunicera ärligt och tydligt, med ett öppet tilltal som är inkluderande och inger förtroende. Det ska alltid vara tydligt för mottagaren att det är vi som är avsändare.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024
Kommun och politik