Namnstrategi

Söderhamn ska vara en tillgänglig kommun och all vår kommunikation ska vara relevant för våra målgrupper. Därför använder vi enkla och beskrivande namn på våra verksamheter när vi kommunicerar.

Namngivning

Namn ska alltid skapas utifrån ett mottagarperspektiv och vi strävar efter att namnen ska vara tydliga, korta och enkla. Använd beskrivande namn som används i folkmun. Mottagarna ska inte behöva lägga energi på att förstå kommunens namn eller vår organisatoriska indelning.

Namn ges inte egna logotyper, utan hanteras typografiskt med vårt huvudtypsnitt Open sans. Söderhamns kommun eller Söderhamn behöver inte upprepas i namnet om det tydligt framgår att det är Söderhamns kommun som är avsändare.

Namnhantering

Vi hanterar våra namn i en kommunikativ hierarki med 4 nivåer. Dessa 4 nivåer kan hjälpa oss att hantera kommunikation i många olika kanaler och sammanhang, till exempel struktur i en broschyr, hur vi hanterar verksamhetsnamn på skyltar eller struktur och navigering på webben.

Nivå 1: Varumärkesnamn

Det är obligatoriskt att använda varumärkesnamnet Söderhamns kommun – vår logotyp – som avsändare när det är Söderhamns kommun som finansierar och/eller styr. Se till att logotypen får en tydlig och prioriterad placering i all kommunikation.

Denna nivå kan sedan kombineras med de andra nivåerna efter behov.

Nivå 2: Verksamhetsnamn

Ibland har mottagaren behov av att veta vilken verksamhet i staden som kommunicerar, speciellt då verksamheten är publik. Då lyfter vi fram verksamhetens namn på en prioriterad yta, till exempel i rubrik, brödtext eller kontaktuppgifter. Söderhamns kommun är alltid avsändaren och verksamhetsnamn får aldrig verka ensamt.

Nivå 3: Övriga namn

När kommunen kommunicerar egna tjänster, evenemang, erbjudanden, aktiviteter och projekt. Ofta är det detta innehåll som är i störst fokus för mottagaren och kommuniceras därför tydligt, i rubrik och bild. Söderhamns kommun är alltid avsändaren.

Nivå 4: Organisatoriska/juridiska namn

Det är oftast inte viktigt för mottagaren att veta vilken sektor eller vilket kontor kommunikationen kommer ifrån. Utom som en del av kontaktuppgifterna. Vi lyfter fram dem på till exempel en baksida eller insida, i kontaktuppgifter, i anslutning till titlar eller i den löpande texten när mottagaren bedöms ha behov av denna information.

Fiktivt exempel med alla 4 nivåer av namnhanteringen

Undantag

Verksamheter som vi inte kontrollerar kan ha egna varumärken. Det gäller kommunägda bolag och samarbeten som vi inte själv styr eller äger, samt platsen Söderhamn.
Senast uppdaterad: 8 februari 2022
Kommun och politik