Samarbeten och utmärkelser

Varje dag är vi inblandade i en mängd samarbeten som påverkar bilden av Söderhamns kommun. Om vi i ett tidigt skede funderar på hur samarbeten ska utformas samtidigt som vi är noggranna med att följa riktlinjerna – då blir vi tydliga i vår kommunikation.

Anledningen till varför vi inleder ett samarbete skiljer sig åt, det är viktigat att i ett tidigt skede identifera:

  • vem/vilka är huvudavsändare?
  • vem ansvarar för kommunikationen?

Den som ansvarar för kommunikationen har också ett ansvar för att kommunicera enligt våra riktlinjer.

Samarbeten

Hur hanteras avsändare och grafisk profil i förhållande till ansvar?

Vem ansvarar

Hur hanteras avsändare och grafisk profil?

Samarbeten där kommunen är huvudfinansiär eller ägare.

Söderhamns kommuns grafiska profil tillämpas och kommunens logotyp är alltid avsändare. Tänk på frizonen. Övriga samarbetspartners presenteras med logotyper om de är upp till tre aktörer. Är det fler skrivs namnen ut i löptext.

Samarbeten där annan aktör är huvudfinansiär eller ägare. Eller då samtliga aktörer deltar på samma villkor.

Kommunens logotyp presenteras på samma villkor som övriga. Som logotyp eller i löptext. Samarbetspartners eller kampanj-profil används men frizonen måste respekteras. En text förslagsvis "I samarbete med" som förklarar samarbetet bör finnas med.


Söderhamns kommuns grafiska profil används aldrig i kombination med någon annan profil

Certifieringar

Är det en viktig utmärkelse som stärker kommunen så används utmärkelsens logotyp annars skrivs den ut i löptext. Utmärkelsen hanteras som en samarbetspart. Det går alltid bra att hantera utmärkelser som bildelement.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022
Kommun och politik