Grafik

Bild

För att ytterligare förstärka kommunens profil finns Demokratins roder. Formen är inspirerad av vårt stadsvapen, med prickarna placerade likt roderratten fartyg. De 49 prickarna i Demokratins roder representerar de 49 ledamöterna i Söderhamns kommunfullmäktige.

Du som arbetar i Söderhamns kommun använder enbart rodret när grafiken förekommer i mallade dokument. Det är kommunikationsenheten som initierar användning.

Information till leverantörer

Placeringen av grafiken är valfri. Använder du hela rodret obeskuren på satsytan, lämnas alltid en friyta motsvarande en prick.

Beskär du rodret görs det mellan prickarna. Dela aldrig en prick.

Rodret har en friyta som motsvarar en prick.

Demokratins roder kan användas i alla våra profilfärger. Även här kan du använda fler toningssteg om du vill. Här nedanför ser du exempel på rodret i 100 %, 75 %, 50 % och 25 % av den lila profilfärgen. Prickarna får dock aldrig vara svarta eller helt vita.

Bakgrunden kan med fördel vara en valfri ton av våra profilfärger eller vit. Du kan även placera Demokratins roder på en lämplig bild. Välj bakgrund och färg med tanke på vilken kontrast du vill uppnå. Ibland framträdande, vid andra tillfällen mer subtilt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn