Äldre, seniorer

Om du inte klarar vardagliga sysslor själv trots förebyggande hjälp i hemmet kan du ansöka om hjälp från kommunens äldreomsorg. Ditt behov kan utredas av en handläggare i samråd med dig och/eller närstående.

I äldreomsorgen ingår bland annat hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, vård- och omsorgsboenden och stöd till anhöriga.

Vi kan också hjälpa dig med råd och tips till aktiviteter och välmående.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023
Omsorg och stöd