Stöd till familj, barn, unga

Familj

Ibland uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. Då kan vi erbjuda hjälp i olika former. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor i Söderhamns kommun får det stöd och den hjälp man behöver. Det kan handla om stödsamtal, rådgivning eller frågor om vårdnad och umgänge.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från kommunens sida. Andra kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

Du kan alltid kontakta oss - oavsett hur litet eller stort ditt ärende är.

Rådgivning och anmälan

Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Omsorg och stöd