Stöd till dig med funktionsnedsättning

Person med funktionsvariation

Om du har en funktionsnedsättning och inte klarar det dagliga livet själv, kan du ansöka om stöd från kommunen. Du kan få insatser beviljade enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det finns många olika typer av stöd, oavsett om du bor i eget boende eller något av kommunens särskilda boenden.

Dina behov utreds först av en handläggare i samråd med dig och/eller dina närstående. Vissa stödinsatser är gratis, vissa stödinsatser betalar du en avgift för.

Stöd enligt LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer om dina rättigheter, vilka insatser som finns och hur du gör för att ansöka om stöd enligt LSS

Stöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer om dina rättigheter, vilka insatser som finns och hur du gör för att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen

Senast uppdaterad: 20 april 2024
Omsorg och stöd