SIP - samordnad individuell plan

Personer i möte vid bord

En samordnad individuell plan, SIP, gör att du och dina närstående blir delaktiga i planeringen av stöd och insatser som du har från flera olika verksamheter, till exempel socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård.

Planen ska förbättra samordningen och ge dig och dina närstående en helhetsbild över de insatser du har och kan söka. En SIP visar också vem som ansvarar för att stödja dig i de olika verksamheterna.

Se mer: Informationsfilm om SIP (3 min) Länk till annan webbplats.

Vill du ha en SIP - gör så här

I de flesta fall är det någon person du redan har kontakt med via kommunen eller Region Gävleborg som föreslår att du kan få en samordnad individuell plan. Du kan även själv tala om att du vill ha en plan. Om du inte vill ha någon SIP behöver du inte det.

Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen. Utgångspunkten för planen är vad som är viktigt för dig i ditt liv. Utifrån dina personliga mål ska medicinska insatser och annat stöd planeras och samordnas. Allt för att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Så görs en SIP

Så här går det till då en SIP tas fram:

 1. Du bestämmer vilka verksamheter och personer som ska samarbeta och vara med när ni gör planen. För att du ska få ett så bra stöd och vård som möjligt är det bra om alla verksamheter som ger dig stöd och vård är med. Du kan också bjuda in anhöriga, god man eller förvaltare. Mötet kan ske hemma hos dig eller på en annan lämplig plats.
 2. Du ger ditt samtycke till att de som ska vara med på mötet får ta kontakt och prata med varandra om saker som handlar om dig.
 3. Mötet ska handla om dig, vad du vill och vad du behöver. Under mötet skriver ni dina mål och vem som gör vad för att du ska nå dina mål. Vid första mötet bokar ni ny tid för att följa upp planen.
 4. Planen följs upp regelbundet.
 5. Den samordnade individuella planen avslutas när du har nått dina mål och inte längre har behov av insatser som behöver samordnas. Planen avslutas också om du tar tillbaka ditt samtycke.

Viktiga punkter inför planeringsmöte

För att din samordnade individuella plan ska bli så bra som möjligt, kan du tänka igenom några frågor inför planeringsmötet:

 • Vad är viktigt för dig i ditt liv och i den situation du befinner dig?
 • Vilka personliga mål har du?
 • Stämmer de insatser du får i dag med det du behöver för att känna dig trygg och för att du skall uppnå dina mål?
 • Vet du vem du ska vända dig till om du har frågor eller om ditt hälsotillstånd skulle förändras?
 • Har du, eller kanske din närstående, några andra frågor?

I din SIP kan du och verksamheterna skriva ner:

 • Vilka behov du har i dag.
 • Vilka insatser i form av stöd och hjälp du kan få, vad insatserna har för mål och när de avslutas.
 • Vad verksamheterna ska göra för att ge dig rätt stöd och hjälp.
 • Vem som är huvudansvarig för den samordnade individuella planen och vem som ansvarar för vad.
 • Hur du och verksamheterna ska följa upp och utvärdera stödet du får och hur ofta ni ska göra det.
 • När ni ska avsluta samarbetet.

Så säger lagen om SIP

Kommunen och regionen har ansvar för att det upprättas en samordnad individuell plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samordnad individuell plan är lagstadgad både i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen och gäller för alla oberoende av ålder.

Vill du veta mer?

Om du redan har en kontaktperson inom kommunen eller sjukvården vänder du dig dit.
Annars kan du vända dig till kommunens Kundtjänst: Telefon 0270-750 00

Senast uppdaterad: 28 november 2023
Omsorg och stöd