Våld och hot

Om du har du sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska - då kan du få stöd och hjälp av kommunen att förändra din situation. Om du inte orkar på egen hand finns hjälp att få.

112 - Akut nödsituation

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Via 112 kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.
www.sosalarm.se Länk till annan webbplats.

 • Polisen - Du kan besöka polisstationen eller ringa 114 14.
 • Socialtjänsten
  Ring Socialtjänsten (Kundtjänst 0270-750 00)
 • Socialjour - kvällar och helger
  Socialjour 026-10 02 25
 • Fler möjligheter till hjälp
  Lista med hjälptelefoner

Du kan få hjälp med

 • Rådgivning
 • Praktisk hjälp i en akut situation
 • Skyddat boende
 • Stödsamtal för att du på sikt ska kunna förändra din situation

Våld kan se ut på många sätt. Det kan vara till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt.
Våld är varje handling riktad mot annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hon eller han vill.
Det kan också handla om försummelse, ekonomiskt utnyttjande och hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Psykiskt våld
  Psykiskt våld kan vara svek, trakasserier, förnedring, kontroll, social isolering, kränkningar, hot, och förstörelse av ägodelar.
 • Fysiskt våld
  Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, nyp, sparkar, fastbindning och användning av olika former av vapen.
 • Sexuellt våld
  Sexuellt våld är alla oönskade sexuella handlingar, sexuellt ofredande, trakasserier och våldtäkt.
 • Försummelse
  Den utsatte får inte det stöd och hjälp denne är i behov av. Får inte tillräckligt med mat, dryck, hjälp med personliga hygienen, felaktig medicinering och liknande. Speciellt bland äldre och de med en funktionsnedsättning.
 • Ekonomiskt utnyttjande
  Ekonomiskt utnyttjande kan vara stöld av pengar och värdesaker, utpressning, förskingring och liknande.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
  Den som blir utsatt får sitt livsutrymme kraftigt begränsat på olika sätt. Ofta är det flera personer i nätverket som är involverade i utövandet av våldet och förtrycket.
  Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Kom i håg - det är aldrig ditt fel
  Det är aldrig ditt fel att någon annan gör dig illa. DU förtjänar ett liv fritt från våld.
 • Berätta
  Prata med en vän. Kontakta socialtjänsten. Kontakta en jour. Är det akut, ring Polisen 112.
 • Dokumentera
  För gärna dagbok, fota om du får fysiska skador och spara eventuella hot som du får i telefonsvarare, mail eller sms.
 • Förbered
  Packa en flyktväska med id-handlingar, viktiga dokument, kreditkort, kontanter, nycklar och mediciner.
Senast uppdaterad: 4 juli 2024