Hemlös

Skuggan av en gående man och en parkbänk.

Genom Bostad först kan du som varit hemlös länge och har ett missbruk få möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Söderhamns kommun. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

Vem kan få bostad genom Bostad först

Bostad först kan vara aktuellt för dig som varit hemlös länge och haft en långvarig missbruks- och beroendeproblematik under förutsättning att du:

  • är aktuell på vuxenenheten eller omvårdnadsenheten.
  • är minst 21 år och varit folkbokförd i Söderhamns kommun i minst 3 år.
  • står långt från ordinarie bostadsmarknad och inte bedöms kunna ordna bostad på annat sätt.
  • vill ta emot stöd från Bostad först i sin lägenhet samt följa de åtaganden det innebär att vara hyresgäst (betala hyran, sköta sin lägenhet och inte störa grannar).

Det här erbjuder vi dig:

  • Egen lägenhet med möjlighet att ta över kontraktet.
  • Stöd av Bostad först-teamet. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp. Stödet utformas efter dina önskemål och behov.

Det här förväntar vi oss av dig:

  • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
  • Att du vill bo i en egen lägenhet.
  • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
  • Att du är positiv till att ta emot stöd av Bostad först.

Ansök om Bostad först

Här ansöker du via e-tjänsten:
Ansökan om boende som insats genom Socialtjänsten Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa oss: tel: 0270-750 00 och fråga efter vuxenenheten.

Utredning hos socialtjänstens vuxenenhet

Socialsekreterare på vuxenenheten utreder och bedömer ditt behov av stöd via Bostad Först, utifrån rutiner och riktlinjer som finns gällande Bostad Först. Du själv behöver delta i utredningen, för att beslutet ska bli rätt matchat utifrån ditt behov av stöd.

Bifall eller avslag

När utredningen är färdig får du ett beslut på din ansökan – ett bifall eller ett avslag.
Bifall innebär att du beviljas Bostad Först, ett avslag innebär att du inte får det stöd du ansökt om. Du kan alltid överklaga ett avslagsbeslut och instruktioner om hur du gör det följer med beslutet. Socialsekreterare kan berätta mer för dig hur en överklagan går till och kan också hjälpa dig att upprätta din överklagan.

Senast uppdaterad: 12 februari 2024
Omsorg och stöd