Sjukvård och tandvård

flicka hos tandläkaren

Region Gävleborg (landstinget) ansvarar normalt för sjukvård och behandlingar vid sjukhus och hälsocentraler. Kommunen ansvarar för vissa delar inom hälso- och sjukvård.

Om du blir sjuk under dagtid kontaktar du din hälsocentral.

Kvällar, nätter och helger kan du ringa 1177.

Vid akuta och livshotande olyckor och sjukdomar ring 112.

Sjukvård via Region Gävleborg

Region Gävleborg (landstinget) ansvarar för läkarinsatser, sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus och hälsocentraler/vårdcentraler. Hälsocentralerna ansvarar även för läkarinsatser i kommunens vård- och omsorgsboenden och hemsjukvården.

Hälso- och sjukvård via Söderhamns kommun

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabilitering för dig som har hemsjukvård, bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsvård.

Vi utför till exempel:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har tillsynsansvar för att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som kommunen erbjuder är god och säker.

Vi har ett omfattande kvalitetsarbete i äldreomsorgen.

Tandvård och tandläkare

Om du behöver tandvård vänder du dig till folktandvården eller till en privat tandläkare.

Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du behöva med omfattande tandvård. Då kan du söka särskilt tandvårdsstöd Länk till annan webbplats. genom din läkare.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Omsorg och stöd