Sjukvård och tandvård

Flicka hos tandläkaren

Region Gävleborg (landstinget) ansvarar normalt för sjukvård och behandlingar vid sjukhus och hälsocentraler. Kommunen ansvarar för vissa delar inom hälso- och sjukvård.

Om du blir sjuk under dagtid kontaktar du din hälsocentral.

Kvällar, nätter och helger kan du ringa 1177.

Vid akuta och livshotande olyckor och sjukdomar ring 112.

Sjukvård via Region Gävleborg

Region Gävleborg (landstinget) ansvarar för läkarinsatser, sjukvård och behandlingar vid till exempel sjukhus och hälsocentraler/vårdcentraler. Hälsocentralerna ansvarar även för läkarinsatser i kommunens vård- och omsorgsboenden och hemsjukvården.

Hälso- och sjukvård via Söderhamns kommun

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabilitering för dig som har hemsjukvård, bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsvård.

Vi utför till exempel:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har tillsynsansvar för att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som kommunen erbjuder är god och säker.

Vi har ett omfattande kvalitetsarbete i äldreomsorgen.

Tandvård och tandläkare

Om du behöver tandvård vänder du dig till folktandvården eller till en privat tandläkare.

Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du behöva med omfattande tandvård. Då kan du söka särskilt tandvårdsstöd Länk till annan webbplats. genom din läkare.

Region Gävleborgs patientnämnd är en oberoende instans som har avtal med alla kommuner i Gävleborg. Till Patientnämnden kan du vända dig till om du har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är att stödja, hjälpa och bidra till lösningar av de svårigheter som kan drabba dig som patient eller anhörig i mötet med vården.

Patientnämndens hjälp är kostnadsfri.

Anmälan till Patientnämnden

På Regions Gävleborgs webbplats kan du läsa mer om Patientnämnden. Länk till annan webbplats.

Blankett för att anmäla problem i vården. Länk till annan webbplats.

Kontakter Patientnämnden

Patientnämnden telefon

026-15 65 53
Telefontid
Måndag–fredag 8.00–14.30
Dag före röd dag 8.00–12.00
Julens mellandagar samt från midsommar till mitten augusti 8.00–12.00

Om du vill kontakta patientnämnden med sekretesskyddade uppgifter,
nvänd e-tjänsten på 1177.se Länk till annan webbplats.. Logga in så kommer du till formuläret.

Patientnämnden via e-post

pn@regiongavleborg.se
(OBS! med e-post garanteras inte sekretess eller säkerhet).
Beskriv kortfattat synpunker, frågeställningar eller vad du vill få information om.

Brev: Patientnämnden
Region Gävleborg
801 88 Gävle

Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Omsorg och stöd