Hjälp i hemmet

Det är viktigt att du känner dig trygg i ditt eget hem. Om du får svårare att klara vardagen, finns olika typer av stöd och hjälp

Förebyggande hjälp

Det finns flera förebyggande och kostnadsfria åtgärder som gör att du kanske kan fortsätta klara dig på egen hand.

Om du behöver göra åtgärder i din bostad kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning. Du kan själv köpa olika hjälpmedel eller få hjälpmedel förskrivna.

Hjälp enligt biståndsbedömning

Om du behöver mer hjälp än det vi beskrivit ovan kan kundtjänst förmedla kontakt med handläggare, som kan bedöma om du har rätt till hemtjänst eller plats på ett vård- och omsorgsboende. Vissa tjänster är avgiftsbelagda.

Hjälp vid demenssjukdom

Söderhamns kommun erbjuder flera olika insatser för att hjälpa dig som har en demenssjukdom och stötta dig som är anhörig eller vårdar en närstående med demens.

Kontakta gärna kundtjänst med frågor om vilket stöd som finns för dig.

Läs mer om vad du kan få hjälp med: Demens

Senast uppdaterad: 3 januari 2022

Kontakt sektor Välfärd

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Sektorchef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Birgitta Löjdström
0270-752 64, 070-205 58 92
E-post: birgitta.lojdstrom@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn