Invandring och integration

Lärare som lär ut

Varje år kommer människor till Sverige för att börja ett nytt liv. Hur och varför människor kommer till Sverige och Söderhamn skiljer sig åt. Vilket stöd man kan få beror på hur personens situation ser ut och vad anledningen är till att man kommit till Sverige.

  • Click ”Languages” at the top of the page.
  • Choose ”Translate”
  • The language is automatically set in English. But you can change language by changing at the top next to the Google logo, where it says "engelska/English".

Du har rätt att få en tolk om du önskar det när du ska prata med till exempel myndigheter, kommunen eller sjukvården. Det är mottagningen eller myndigheten du ska träffa som beställer tolkhjälpen.

Du behöver säga till i förväg om du vill ha en tolk.

Senast uppdaterad: 8 april 2024
Omsorg och stöd