Invandring och integration

Lärare som lär ut

Varje år kommer människor till Sverige för att börja ett nytt liv. Hur och varför människor kommer till Sverige och Söderhamn skiljer sig åt. Kanske vill du flytta ihop med den du älskar eller söka skydd mot förföljelse.

Du har rätt att få en tolk om du önskar det när du ska prata med till exempel myndigheter, kommunen eller sjukvården. Det är mottagningen eller myndigheten du ska träffa som beställer tolkhjälpen. Du behöver säga till i förväg om du vill ha en tolk.

Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Omsorg och stöd