Konsumentvägledning

Skyltar och vägvisare 

Genom konsumentvägledningen får du hjälp och stöd i ditt kosumentärende. Konsumentvägledningens uppgift är att informera om rättigheter och skyldigheter enligt konsumentlagarna samt rådgöra i avtalsfrågor mellan privatpersoner och företag. Konsumentvägledning har semsterstängt 3-28juli.

Du kan kontakta oss för information inför ett köp av en vara eller tjänst, till exempel vid köp av bil, hus eller telefoni- och internettjänster samt vad du bör tänka på när du ska anlita en hantverkare.

I första hand är konsumentvägledningen en hjälp till självhjälp. Målsättningen är att konsumenter på egen hand ska kunna gå vidare med sitt ärende som en tryggare och smartare konsument efter kontakt med konsumentvägledare.

En av konsumentvägledningens viktigaste uppgifter är att nå ut med information och kunskap i förebyggande syfte. Konsumentvägledaren kommer gärna ut till skolor, organisationer och företag för att informera om konsumenträtt och privatekonomi.

Verksamheten priotirerar även nyanlända och ser gärna ett samarbete med de olika instanser som arbetar med integration. Med ökad kunskap kan fler konsumenter undvika att hamna i skuldfällan.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Omsorg och stöd