Konsumentvägledning

Bild

Genom konsumentvägledningen får du vägledning i ditt konsumentärende. Konsumentvägledningens uppgift är att informera och vägleda privatpersoner och företag.

För information och vägledning i konsumentfrågor kan du kontakta våra kommunvägledare vid kommunens kundtjänst.

I första hand är konsumentvägledningen en hjälp till självhjälp. Målsättningen är att konsumenter på egen hand ska kunna gå vidare med sitt ärende som en tryggare konsument efter kontakt med kommunvägledare.

En av konsumentvägledningens viktigaste uppgifter är att nå ut med information och kunskap i förebyggande syfte. Vi kommer gärna ut till skolor, organisationer och företag för att informera om konsumenträtt och privatekonomi.

Verksamheten priotirerar även nyanlända och ser gärna ett samarbete med de olika instanser som arbetar med integration. Med ökad kunskap kan fler konsumenter undvika att hamna i skuldfällan.

7726 är ett nytt kortnummer för att rapportera bluff-sms

Om du fått ett sms som gör dig misstänksam och vill rapportera, gör så här:

Vidarebefordra meddelandet till kortnummer 7726. Siffrorna motsvarar ordet SPAM på knappsatsen i telefonen och är globalt etablerat för att rapportera bluff-sms.
På så sätt kan Mobiloperatörerna få information om sms:et och dess innehåll och blockera de sms som syftar till bedrägeri från att skickas till fler personer.

Läs mer om detta och om hur Telekomoperatörerna nu stoppar bedrägeriförsök genom s.k. ”Spoofing” på Telekområdgivarnas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2 april 2024
Omsorg och stöd