Konsumentvägledning

Skyltar och vägvisare 

Genom konsumentvägledningen får du hjälp och stöd i ditt kosumentärende. Konsumentvägledningens uppgift är att informera om rättigheter och skyldigheter enligt konsumentlagarna samt rådgöra i avtalsfrågor mellan privatpersoner och företag.

Du kan kontakta oss för information inför ett köp av en vara eller tjänst, till exempel vid köp av bil, hus eller telefoni- och internettjänster samt vad du bör tänka på när du ska anlita en hantverkare.

I första hand är konsumentvägledningen en hjälp till självhjälp. Målsättningen är att konsumenter på egen hand ska kunna gå vidare med sitt ärende som en tryggare och smartare konsument efter kontakt med konsumentvägledare.

En av konsumentvägledningens viktigaste uppgifter är att nå ut med information och kunskap i förebyggande syfte. Konsumentvägledaren kommer gärna ut till skolor, organisationer och företag för att informera om konsumenträtt och privatekonomi.

Verksamheten priotirerar även nyanlända och ser gärna ett samarbete med de olika instanser som arbetar med integration. Med ökad kunskap kan fler konsumenter undvika att hamna i skuldfällan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2021
Omsorg och stöd

Konsumentvägledning i Söderhamn

Stadsbiblioteket (1 tr) Köpmangatan 11

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00
Besök efter tidsbokning via mail eller telefon

Konsumentvägledare
Johanna Pettersson
Tel 0270-753 40

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn