God man, förvaltare, förmyndare

Den som har en sjukdom eller en funktionsvariation kan få hjälp av en god man eller förvaltare för att till exempel sköta sin ekonomi och hålla kontakt med myndigheter. Han eller hon ser till exempel till att dina räkningar betalas, att du bor bra och att du får den hjälp från samhället som du har rätt till.

God man

En god man kan utses som ställföreträdare för att företräda en vuxen som inte kan tillgodose sina behov. Det är tingsrätten som beslutar om man kan få en god man.

Förvaltare

En förvaltare gör samma saker som en god man, men har större befogenheter. Förvaltaren behöver inte den enskildes samtycke utan kan agera och ta beslut utifrån vad förvaltaren anser är bäst för den enskilde.

Förmyndare

Ett barn under 18 år företräds normalt i ekonomiska angelägenheter av sin förmyndare. Enligt lag är föräldrar förmyndare genom att de är vårdnadshavare. Vid behov kan en annan person utses som förmyndare.

Tillfällig god man

Överförmyndaren kan i vissa fall utse en tillfällig god man. Det kan ske när:

  • det finns en jävssituation, till exempel om den enskildes intressen står i strid med den ordinarie företrädarens intressen eller dennes makes eller sambos intressen.
  • det vid ett dödsfall finns kända arvingar som inte kan bevaka sin rätt i dödsboet, till exempel för att de befinner sig på okänd eller avlägsen ort.

Postadress

Överförmyndarenheten
826 80 Söderhamn

 

Senast uppdaterad: 8 februari 2024