Förhandsbesked

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov, kan du söka förhandsbesked för att i ett tidigt skede få reda på om det överhuvud taget är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering, särskilt där möjligheterna att få lov är svårbedömda. Ett förhandsbesked svarar i huvudsak på om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Du behöver ändå ansöka om bygglov när det är dags att förverkliga planerna.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beskedet vunnit laga kraft. Under tiden som beskedet gäller kan inte kommunen vägra dig bygglov.

Ansök om förhandsbesked

Följande behöver ingå i din ansökan om förhandsbesked:

Skicka in handlingarna till Samhällsservicenämndens diarium

Du kan skicka handlingarna per e-post, eller vanlig post,
eller lämna dem i postlådan på Kungsgatan 6 i Söderhamn.

  • E-post: samhallsservicenamnden@soderhamn.se.
    Bifoga gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.
  • Post: Enheten för tillsyn och prövning, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn
  • Besöksadress: Kungsgatan 6
Senast uppdaterad: 9 februari 2024
Bygga, bo och miljö