Solfångare, solceller

Att sätta upp en solenergianläggning (solfångare eller solceller) är ett bra sätt att bidra till ett hållbart klimat och samtidigt minska sina egna kostnader.
I vissa fall krävs det dock bygglov för att sätta upp en solenergianläggning,
både när de monteras på ett tak eller är fristående.

Solceller eller solfångare kan vara bygglovspliktiga om de uppförs inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelse. Bygglov krävs om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Exempel på en åtgärd som kan kräva bygglov är om du uppför en integrerad anläggning såsom solcellstak eller solcellsvägg.

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelse krävs det inte bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller på byggnader.

Här hittar du en karta med gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Undantag från bygglov om solfångare eller solcell monteras utanpå byggnaden

För solfångare eller solceller som monteras utanpå byggnaden krävs inget bygglov om de uppföljer följande kriterier:

  • Monteras utanpå taktäckningsmaterialet eller fasadbeklädnaden
  • Följer takets form och lutning
  • Byggnaden inte är placerad inom särskilt värdefullt bebyggelseområde
  • Byggnaden inte är placerad inom eller i anslutning till riksintresse för totalförsvaret

Att sätta upp solfångare eller solceller som monteras utanpå taket och som följer lutning kräver alltså inte bygglov. Däremot om du sätter upp solfångare eller solceller på ett platt tak och det krävs en ställning, så gäller inte undantaget och du kan du behöva söka bygglov.

Rådgivning

Att bedöma om en anläggning påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan vara svårt att avgöra. Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med kommunens bygglovsrådgivning för att diskutera ditt ärende. Kommunen har telefonrådgivning varje vardag mellan 08:00 – 09:30.
Ring Kundtjänst 0270- 75 000 och fråga efter rådgivning bygglov.
Du kan också mejla till kundtjanst@soderhamn.se. Märk ärendet med ”Rådgivning bygglov” eller liknande. Glöm inte heller att uppge adress eller fastighetsbeteckning och beskriv vilken typ av anläggning du vill sätta upp.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Bygga, bo och miljö