Marklov

Marklov krävs om du ska schakta, fylla eller väsentligt ändra markens höjdförhållande inom ett område med detaljplan. Kontakta Bygglovsavdelningen på Sektor Samhällsservice om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

Ansöka om marklov

En ansökan om marklov ska innehålla:

I övrigt följer handläggningen av marklov samma ärendegång som vid bygglov.
Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium

Samhallsservicenamnden@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilaga som en separat
PDF-fil.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Bygga, bo och miljö