Livsmedelskontroll

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att du som vill tillverka, sälja eller ge bort livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Den offentliga kontrollen innebär att bygg-och miljöförvaltningen kontrollerar att du som livsmedelsföretagare uppfyller lagstiftningens krav i din verksamhet.

Så fungerar livsmedelskontrollen

Kontrollen görs oftast oanmält men kan ibland också förbokas, beroende på vad syftet med kontrollen är eller verksamhetens art.
I foldern Så fungerar livsmedelskontrollen , 4.6 MB. finns ytterligare information om livsmedelskontrollen.

Riksdagen har bestämt att kommunernas livsmedelskontroll ska finansieras av de avgifter som livsmedelsföretagarna betalar till kommunen. Det finns tre olika typer av avgifter för livsmedelskontroll.

Årlig avgift

Alla livsmedelsverksamheter, till exempel gatukök, skolkök, restauranger och livsmedelsbutiker, ska betala en årlig avgift för den offentliga kontrollen. Hur stor årlig avgift varje verksamhet betalar beror på typen av livsmedelshantering och hur stor omfattning verksamheten har. Ju större risker och ju större omfattning, desto mer kontrolltid. Verksamheter som själva utformar märkning och/eller märker förpackade livsmedel får tidstillägg, eftersom även märkningen tar tid att kontrollera.

Avgiften ska betalas varje år från och med det år verksamheten registreras.

Avgift för registrering

När en verksamhet registreras tas en avgift ut motsvarande en timmes arbete för handläggningen.

Timavgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroller görs om brister har upptäckts vid ett kontrollbesök och livsmedelsinspektörerna måste komma tillbaka för att kontrollera att bristerna inte finns kvar. Denna uppföljande kontroll ingår inte i den årliga avgiften, Söderhamns kommun tar därför ut en extra avgift för kontrollen. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid den uppföljande kontrollen tar.

Taxa livsmedelskontroll

Taxan för livsmedelskontrollen fastställs av kommunfullmäktige.
Taxa livsmedelskontroll , 53.9 kB.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 30 november 2022