Livsmedelskontroll

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att du som vill tillverka, sälja eller ge bort livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Enheten för tillsyn och prövning kontrollerar att du som livsmedelsföretagare i Söderhamns kommun följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna.

Hur görs kontrollen?

Vi arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll. Oftast gör vi oanmälda besök, men vi gör också besök där vi i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. I vissa fall kan vi be att du skickar in handlingar som vi vill granska. Det kan också hända att vi följer upp klagomål eller brister efter en tidigare kontroll.

Vid besöken kontrollerar vi att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att äta. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent i lokalerna.

I foldern Så fungerar livsmedelskontrollen Pdf, 4.3 MB. finns mer information om livsmedelskontrollen.

Riksdagen har bestämt att kommunernas livsmedelskontroll ska finansieras av de avgifter som livsmedelsföretagarna betalar till kommunen. Kontrollavgiften debiteras i efterhand.

Du betalar efter varje kontroll

Du som livsmedelsföretagare betalar en avgift efter varje kontroll. Hur ofta din verksamhet får kontroll beror på vilket kontrollbehov den har.

Vad ingår i avgiften?

Du får betala för tiden det tar att utföra kontrollen. Förutom besök på plats så ingår också tid för förarbete, efterarbete och rapportskrivning.

Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt. Exempel på sådana fall är granskning av märkning där vi kan behöva följa upp och begära in mer uppgifter.

Kontrollbehovet styr avgiften

Kontrollbehovet styrs av vilka risker som finns och hur stor verksamheten är. Ju större risker och ju större din verksamhet är, desto högre kontrollbehov. Din verksamhet får också större kontrollbehov om du märker förpackade livsmedel eller utformar menyer och matsedlar.

Du kan själv påverka avgiften

Vår erfarenhet av hur bra du hanterar risker påverkar hur mycket kontroll vi bedömer att vi behöver göra i din verksamhet. Om vi ser att du kan ta hand om riskerna på ett säkert sätt kan den innebära en möjlighet att få kontroll mer sällan. Om vi bedömer att hanteringen i din verksamhet inte är säker så kan behovet av kontroll öka.

Taxa livsmedelskontroll

Taxan för livsmedelskontrollen fastställs av kommunfullmäktige. Aktuell taxa hittar du i kommunens författningssamling Öppnas i nytt fönster..

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 5 juni 2024