Livsmedel

Konsumenter ska kunna lita på att mat som serveras eller säljs är säker att äta. Matens innehåll ska också beskrivas på ett riktigt sätt. Enheten för tillsyn och prövning kontrollerar att livsmedelsföretagarna i kommunen följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna.

Vi besöker regelbundet olika verksamheter som hanterar livsmedel, till exempel grossister, bagerier, butiker, restauranger, vattenverk, skolor och servicehus. Kontrollen består oftast av oanmälda besök på plats.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 12 april 2024