Hälsoskydd

Hälsoskydd innebär att förebygga och undanröja det som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfälliga.

Hälsoskyddsarbetet omfattar exempelvis tillsyn av enskilda avlopp, tillsyn av hygienlokaler för fotvård eller solarier, tillsyn av undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radon, bullerfrågor, badvattenkvalitet och smittskydd.

Klagomål

Om du har klagomål eller synpunkter på något du upplever som störande för din hälsa eller närmiljö och du inte kan åtgärda eller påverka det själv, ska du vända dig till bygg- och miljönämnden. Klagomålet kan t.ex. gälla störning i inomhusmiljö (buller, fukt, mögel etc.), miljöproblem utomhus (utsläpp, rök, nedskräpning etc.) eller olovligt uppförd byggnad.

Här kan du göra en anmälan om klagomål antingen via e-tjänst eller blankett.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022
Bygga, bo och miljö