Ansök eller säg upp plats

Ansökan till, och uppsägning av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via e-tjänst eller skriftligt på blankett. Ansökan till korttidstillsyn LSS 9:7 görs via Sektor Välfärd LSS-enhet.

Hur ansöker jag om plats?

Vårdnadshavare gör ansökan om plats via kommunens e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (bank-ID).

Om ansökan till förskola

 • Ansökan får lämnas sex månader innan plats önskas.
 • Minst tre olika alternativ måste anges till förskola och pedagogisk omsorg varav minst ett kommunalt alternativ.
  Se vilka förskolor du kan välja mellan
 • För att få ställa barn i barnomsorgskö får inte vårdnadshavaren ha en barnomsorgsskuld, det vill säga obetalda barnomsorgsfakturor.
 • Så hanterar vi kö och placering

Byte av förskola inom kommunen

Om du fått en plats men inte är nöjd med denna eller av andra skäl vill byta förskola så görs en ny ansökan till den förskola eller pedagogisk omsorg som önskas.

 • Ansökan om överflyttning till annan förskola behandlas som en nyanmälan.
  Fyll i "Ansökan om förskoleplats". Kötiden räknas från anmälningsdatumet.
 • Vid byte av förskola ska du inte säga upp den gamla platsen.
  Barn som byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg inom Söderhamns kommun förs automatiskt över från den gamla enheten till den nya enheten, dvs platsen ska inte sägas upp. Detta gäller under förutsättning att placeringarna är sammanhängande. Om barnet flyttar till en annan kommun behöver platsen i Söderhamn sägas upp.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs via e-tjänst eller skriftligt på blankett av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad om barnet.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från och med den dag uppsägningen mottagits av kommunen. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Senast uppdaterad: 20 juli 2023
Förskola, skola och utbildning