Barnomsorg kväll, natt & helg

Natt- och helgverksamheten är till för barn i åldern 1–12 år som har behov av omsorg på kvällar, nätter eller helger, så kallad obekväm arbetstid, då du arbetar eller behöver sova efter nattarbete.

Vad menas med obekväm arbetstid?

Med obekväm arbetstid menas tiden mellan klockan 18.30–06.30 på vardagar. Under helger gäller klockan 18.30 på fredag till klockan 06.30 på måndag med undantag för följande dagar då förskolan är stängd – nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandagjul och nyårsafton.

För vem?

Omsorg på obekväm arbetstid finns för barn 1–12 år som har vårdnadshavare som jobbar obekväm arbetstid. Barnet får lämnas när vårdnadshavare arbetar kväll, natt eller helg samt om vårdnadshavare behöver sova efter nattarbete.

Var?

Barnomsorg på obekväm arbetstid finns på Vågbro förskola.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst på kommunens webbplats eller skriftligt på blankett. Vid skriftlig ansökan skickas den till expeditionen i det område du bor. Till ansökan bifogas ett intyg från din/era arbetsgivare. Individuell behovsprövning görs utifrån inkommen ansökan.

Försäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring för barn i förskola och fritidshem gäller även under kvällar och nätter.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 13 april 2023
Förskola, skola och utbildning