Öppna förskolan

Öppna förskolan i Söderhamn är en mötesplats för barn och vuxna med pedagogiska aktiviteter som genomsyras av lust, glädje och utforskande. Lek och skapande ges stort utrymme.

Alla familjer med barn i åldrarna 0–5 år är välkomna. Barnen deltar i verksamheten med förälder eller annan anhörig. Som besökare bestämmer du själv när och hur ofta du vill besöka oss. Öppna förskolan bedrivs i samarbete mellan kommun och region i en så kallad familjecentral. Att komma till familjecentralen kostar ingenting och de som arbetar där har tystnadsplikt.

Verksamheten vill främja hälsa och utveckling och skapa förutsättningar för lust och glädje i kontakten mellan föräldrar och barn. Verksamheten utformas till stor del utifrån besökarnas behov.

På familjecentralen finns förutom den öppna förskola förebyggande individ- och familjeomsorg, barnhälsovård (BVC) och barnmorskemottagning (BMM). Vi har ibland även besök av tandhygienist med flera.

Familjecentralen finns på sjukhusområdet ingång 19.

Aktuellt program läggs löpande ut på Familjecentralen i Söderhamns facebooksida och på öppna förskolans Instagram.

Familjecentralen Facebook Länk till annan webbplats.
Öppna förskolan Instagram Länk till annan webbplats.

Öppna förskolans öppetider kan du se på Familjecentralens facebook eller öppna förskolans Instagram.

Familjecentralen Facebook Länk till annan webbplats.
Öppna förskolan Instagram Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Förskola, skola och utbildning