Kö och placering

Plats i förskoleverksamhet erbjuds i tur och ordning och utgår från anmälningsdatum och det anmälda behovsdatumet. Kötiden räknas från anmälningsdatumet och barnet ska vara minst 12 månader för att få plats.

Så här turordnas ansökningarna

Om det inte finns plats på de önskade köalternativen erbjuds plats inom skäligt avstånd.

Om barnets vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats men vill stå kvar i kö måste en ny ansökan göras.

Om barnets vårdnadshavare tackar ja till plats som inte har sökts i förstahand kommer ansökan automatiskt att stå kvar till det första köalternativet. Anmälningsdatum behålls från den första ansökan.

Syskonförtur finns inte i reglerna men barn som har syskon i förskolan och står i kö, ska så snart det är möjligt få plats på den förskola eller i pedagogisk omsorg där syskonet har plats, om vårdnadshavarna önskar det.

Så här går placering till

Hur snabbt får vi en plats?

Plats erbjuds i största möjliga mån efter behovsdatum dock senast inom fyra månader efter anmälan.

Information om hur snabbt man kan få plats lämnas av ansvarig rektor.

Väntetiden kan variera mellan förskolor och mellan pedagogisk omsorg.

Placeringserbjudande

Ett placeringserbjudande skickas till barnets vårdnadshavare som ska besvaras inom två veckor. Har inte svar kommit inom två veckor tas köuppgifterna bort och platserbjudandet går till nästa barn i kö.

Placeringserbjudandet ska skrivas under av vårdnadshavare eller godkännas med e-legitimation (bank-ID). Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under innan barnet får sin plats.

Förskolan tar kontakt med vårdnadshavarna efter att de tackat ja till platsen. Detta kan ske på olika sätt, du det kan vara genom telefonsamtal, brev, kort etc.

Överföring till fritidshem

Barn som har plats i förskola eller pedagogisk omsorg överförs automatiskt till fritidshem den första vardagen i augusti, om inte platsen sägs upp.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Förskola, skola och utbildning