Vågbro förskola

Vågbro förskola

Välkommen till Vågbro förskola som ligger tre kilometer från Söderhamns centrum i närhet till skog och natur. Här finns också omsorg på kvällar, nätter och helger, så kallad Nattis.

Ort/kommundel: Kungsgården, Norrala
Besöksadress: Lötvägen 3
Storlek: Cirka 50 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

På vår förskola arbetar vi målmedvetet för att barnen ska utveckla sitt språk. Vi ser att barnen blir trygga, självständiga och kreativa när de ges många tillfällen att använda och utveckla sitt språk. Tillsammans med barnen dokumenterar vi förskolans verksamhet.

Vi har tre avdelningar, där en avdelningarna är för barn 1–2 år, en 2–4 år och den tredje för 4–5 åringar.

På vår förskola arbetar vi med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi – en filosofi som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds intelligenta och med en stark drivkraft att utforska världen.

Det vi arbetar med är framför allt de prioriterade målen, barns inflytande samt teknik- och naturkunskap.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Omsorg på obekväm arbetstid, så kallad Nattis, finns på Vågbro förskola för barn i åldrarna 1–12 år som har vårdnadshavare som arbetar kväll, natt eller helg.

Alla avdelningar på förskolan arbetar med värdegrund och barns inflytande, bland annat genom barnråd.

Daglig kontakt

Föräldrarna är de viktigaste personerna för barnen. Därför är dialogen och det dagliga mötet mellan föräldrar och personal en förutsättning för att vi ska kunna ge barnen det de behöver här på förskolan.

​Utvecklingssamtal

För att du ska få en bra helhetsbild av ditt barns utveckling och lärande så hålls ett utvecklingssamtal minst en gång per år.

Föräldramöten

Två gånger per år hålls ett föräldramöte på förskolan. Till föräldramötet är alla föräldrar inbjudna för att kunna ge synpunkter och påverka verksamheten. På föräldramötet är det föräldrar och förskolans personal som samverkar för att tillsammans utveckla förskolans verksamhet.

Föräldraråd

Vi har ett föräldraråd som träffas en gång per termin. Föräldrarådet består av 1-2 föräldrarepresentanter från Vågbro förskola och rektor för förskolan men alla som vill komma är välkomna till mötet. Har du tankar och idéer som du vill ta upp, får du gärna vända dig till våra representanter. På föräldrarådets möten har du som förälder möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter på trivsel, arbetsmiljö och barnens lärande.

Barnråd

En gång i månaden har vår rektor barnråd tillsammans med barnen. Här får barnen får uttrycka sina önskemål och åsikter. Barnrådet är en träning i demokrati- och inflytandefrågor.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning